CONTACT

Feast Buffet Renton

485 Renton Center Way SW
Renton, WA 98057

Tel: 425.235.1888
Fax: 425.235.0888

Hours:

Mon-Thu: 11:00 am – 4:00 pm Lunch
Mon-Thu: 4:30 pm – 10:00 pm Dinner
Fri & Sat: 11:00 am – 4:00 pm Lunch
Fri & Sat: 4:30 pm – 10:30 pm Dinner
Sun: 11:00 am – 4:00 pm Lunch
Sun: 4:30 pm – 10:00 pm Dinner